admin@flkjt888.com  0519-85509901

上海科碳相关领导至阜宁现场指导

2021/1/5 14:37:26

2021年1月3日—1月4日

       新年来临之际,冒着严寒,上海科碳相关领导及技术组人员至阜宁高技术制造产业园交流指导

       先后参观了园区内星途科技、纳美特新材料、及二期产业园在建的江苏科碳施工现场。

       富立康控股总经理朱文斌向来访人员介绍了阜宁高技术产业园区运营理念及发展方向。Powered by ZZZcms